Literatürde beşeri sermayenin ekonomik sorunların çözümüne yönelik katkılarını ortaya koyan farklı birçok çalışma olmasına karşın, beşeri sermaye merkezli bu kitapta, kalkınma çabalarında karşılaşılan birçok sorunun çözümünde beşeri sermayenin önemi farklı yazarların bakış açısıyla okuyucuya verilmeye çalışılmıştır. Ele alınan konulardan bazılarında Türkiye’ye yönelik çıkarımlarında var olması muhtemelen okuyucunun daha fazla ilgisini çekecektir. Bunun yanında kitapta beşeri sermaye kavramı ayrıntılı olarak ele alınırken, beşeri sermayenin özünü oluşturan eğitim ve beşeri sermaye ilişkisine hatta görece yeni bir kavram olarak karşımıza çıkan sosyal sermaye ve beşeri sermaye ilişkisine de yer verilmiştir. Sonraki basımlarda beşeri sermayenin önemine yönelik farklı konularında eklenmesiyle kitabın daha kapsamlı ve ilgi çekici olması beklenmektedir.

KİTABIN ADI: KALKINMA SÜRECİNDE BEŞERİ SERMAYENİN ÖNEMİ
YAZAR: ORHAN KANDEMİR
BASIM YILI: KASIM-2022
ISBN: 978-625-8414-78-3