KİTABIN ADI : KAHTA’NIN HAN VE HAMAMLARI
 YAZARI : Fuat ŞANCI
 BASIM YILI : Mart-2021
 ISBN : 978-625-7675-26-0

Adıyaman ilinin Kahta ilçesini kapsayan bu çalışmamızda, bölgedeki yayımlanmamış eserleri bilim dünyasına tanıtmak amaçlanmıştır. Bu çalışmamızda daha önce yayımlanmış bulunan yapıları tekrara düşmemek için kapsam dışında bıraktık. Bu araştırmamızda üç adet kervansaray, dört adet hamam yapısı incelenmiştir. Kervansaraylardan biri hemen hemen sağlam denecek şekilde ayakta iken biri kısmen toprak içerisinde gömülü vaziyettedir. Bir diğerinin ise yerini tespit edebilmiş olsak da yüzeyde pek fazla bir bakiyesi bulunmamaktadır. Her ne durumda olursa olsun bu yapıların Malatya -Adıyaman – Şanlıurfa güzergahında bulunan menzillerinin belirlenmesine büyük katkı sağlamış olacağını ümit ediyoruz. Bu kervansarayların daha sağlıklı bilimsel değerlendirmelerinin yapılabilmesi için bilimsel kazılara ve restorasyonlara ihtiyaç vardır.