20. yy. pek çok siyasi, sosyal ve tarihi olayları arındırması itibariyle çok hareketli bir yüzyıldır. Bunlardan birisi de, I. Dünya Harbi sonrası, 1918’de, Osmanlı İmperatorluğu, Avusturya-Macaristan Monarşisi e Rus Çarlığının dağılmasıdır. 1918 yılı, bu itibarla bir dönüm noktası olmuştur. J. Roth tuna Monarşisinin kaybından duyduğu üzüntüyü eserlerinde çöküşe sürüklenen kişilerin şahsında ele alır. Yazar, gerçek ülkesine (Monarşiye) derin bir özlem duyar, ancak o bir daha gelmemek üzere geride kalmıştır.

KİTABIN ADI:Joseph Roth’un Romanlarında Çöküş Yalnızlık ve Şark İmajı
YAZAR:PROF.DR.SELÇUK ÜNLÜ
BASIM YILI:EKİM-2022
ISBN:978-625-8414-54-7