KİTABIN ADI : Joseph Fouche
 YAZARI : Stefan Zweig
 BASIM YILI : Şubat 2019
 ISBN : 978-605-7600-24-0

İnsanoğlu suç ve günahlarının cezasını daha hayattayken çekmektedir. İnsanların üzerinde hükmünü icra eden ilahi bir adalet vardır ve bu mutlaka tecelli edecektir. Fouche’de bu açıkça tescillenmektedir.