KİTABIN ADI : İsyanlardan Kürtçülüğe Pkk Terörüne Giden Yol
 YAZARI : Mutlu Akkurt
 BASIM YILI : Kasım 2018
 ISBN : 978-605-7600-80-6

Kürt Sorunu, Terör Sorunu, Kürtçülük gibi isimlerle adlandırılan ve hem Osmanlı Devleti’nin hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası arenada önüne engel olarak sunulan bu mesele, güncelliğini (kimi zaman bölgesel isyanlarla, kimi zaman uluslararası antlaşmalarda, kimi zaman da bölücü terör olarak) koruyarak çözüme kavuşturulmayı beklemektedir.

Öncelikle sorunun kaynağını tespit edilmeli ve doğru tespitler yapıldıktan sonra bu meselenin çözümünde geçmişten günümüze ne tür doğrular ve yanlışlar yapıldığı ortaya konmalıdır. Tarih tekerrürden ibarettir şiarıyla siyasi, sosyal ve ekonomik tüm çözüm önerileri masaya yatırılmalı, hangi çözüm yöntemi getirilirse getirilsin millî birlik ve beraberlikten asla taviz verilmemelidir.