KİTABIN ADI : İntibah (Orjinal Metin) 
 YAZARI : Namık Kemal
 BASIM YILI Ekim 2018 
 FİYATI 12,96 TL 
 ISBN 978-605-2338-78-0 

1839’da Tanzimat Fermanı’nın ilanından sonra toplum içinde yeni bir hayat tarzı ve buna bağlı olarak farklı bir kültürün ve farklı insan tiplerinin oluşmaya aşladığı görülür. Namık Kemal’in İntibah adlı bu psikolojik romanı, söz konusu devirde görülen sosyal hayattaki bu yeni insan tiplerinin fizikî, özellikle de ahlaki özelliklerini göstermesi bakımından özel bir öneme sahiptir.