KİTABIN ADI : İngiliz Tiyatrosu
 YAZARI : Doç. Dr. Dilek İnan
 BASIM YILI :
 ISBN : 978-605-9269-80-3

Beckett sonrası dönemde İngiltere’de yazılmış ve sahnelenmiş belli başlı tiyatro eserleri ve akımları kültürel, siyasal ve toplumsal işlevsellik açılarından çeşitlilik gösterir. 2000’li yıllarda “altın çağını” yaşayan İngiliz tiyatrosunda “yeni yazın”, “alternatif tiyatro” ve “akıntıya karşı oyunlar” gibi kavramlar ortaya çıkmış, tiyatroda “uluslararasılaşma” süreci yaşanmıştır.
Çalışmanın ilk bölümünde “yeni” tiyatronun tanımı, özellikleri, toplumdaki rolü, yeni eğilimler, Royal Court Tiyatrosu, in-yer-face ve monsteristler gibi 1990’lı yıllardan itibaren başlayan “yeni yazın”ı oluşturan ögeler tanıtılacak; ikinci bölümde ise kendinden sonra gelen nesil için yeni bir tiyatro dili oluşturan Harold Pinter (1930-2008), daha sonra sırası ile Martin Crimp (1956-), Moira Buffini (1965-), İskoçya tiyatro yazarı David Greig (1969-) ve İrlandalı yazar Conor McPherson’ın (1971-) yapıtları Britanya yeni tiyatrosuna örnek olarak incelenecektir.