Günümüzde varlığını giderek hissetmeye başladığımız iklim krizi, ulusların sınırlarını aşan ve tüm insanlığı yakından ilgilendiren bir konudur. Dünyanın en büyük sorunlarından biri haline gelen iklim krizinin gelecek yıllarda daha da önem kazanacağı aşikardır. İklim krizi, atmosferdeki sera gazlarının artışı sonucu dünya genelinde sıcaklıkların yükselmesi, yağışların değişmesi, deniz seviyesinin yükselmesi, doğal afetlerin artması ve bunlara bağlı olarak gıda güvenliği, yoksulluk, göç ve sosyal eşitsizlik gibi birçok olumsuz etkiye sebep olmaktadır. Geçmişimizden miras geleceğimizden de emanet olarak aldığımız dünyayı sürdürülebilir bir şekilde kullanmak dünya üzerinde yaşayan her bireyin sorumluluğudur. Buna bağlı olarak bu önemli konu hakkında bilgi sahibi olmak ve farkındalık oluşturmak da yine her birimizin sorumluluğundadır. İklim krizi ile mücadele etmek, dünyamızı gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde bırakmak için atılacak en önemli adımlardan biridir.

KİTABIN ADI: İKLİMİN GELECEĞİ-İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİSİPLİNLERARASI BİR BAKIŞ
YAZAR: BERKAN GÜNGÖR-ÖMER KÜÇÜK
BASIM YILI: MAYIS-2023
ISBN: 978-625-6401-57-0