KİTABIN ADI : Hüseyin Dâniş’in Fuad Köprülü’ye Cevabı: Münâzarâtım
 YAZARI : Bedia Koçakoğlu
 BASIM YILI : 2014
 ISBN : 978-605-5262-47-1

“Üzerinde anlaştığımız hiçbir ilke yok. Dil perişan, mefhumlar kaypak, kelimeler köksüz. Politikanın çığlıkları yanında şiirin ve düşüncenin sesi boğuk bir inilti. Hıristiyanlaşmadık ama içimizde bir ortaçağ keşişi yaşıyor. Elbirliğiyle sarıldığımız tek müessese: Aforoz. Sevginin, anlayışın, dayanışmanın kaybolduğu karanlık devirlerde tenkit susar, hiciv konuşur. İnsanla insanı birbirinden ayıran duvarları hicvin dinamiti yıkar ancak. Silahların konuştuğu yerde şarkı söylenmez.”

Cemil Meriç

Münâzarâtım; hicvin dinamiti yahut tenkidin şarkısı…