Joseph Roth’un hikâyeleri de, romanları gibi Avusturya-Macaristan monarşisi sınırları içinde yer alan geniş bir coğrafyadan beslenmektedir. Bu monarşi Sırplar, Hırvatlar, Slovenler, Macarlar, Ukraynalılar, Boşnaklar vs. gibi halklardan oluşmaktadır. Roth, hikâyelerinde de bu halkların özelliklerine yer vererek önümüze renkli bir tablo sermektedir.

Kitaba alınan hikâyeler, Roth’un yazı hayatının ikinci döneminin anlaşılması bağlamında son derece önemlidir:
İstasyon şefi fallmerayer(1933)
Güzelliğin Zaferi (1933)
İmparatorun Büstü (1935)
Leviathan(1940)

KİTABIN ADI: HİKAYELER
YAZAR: JOSEPH ROTH
BASIM YILI: EKİM-2022
ISBN: 978-625-8414-54-7