Uçmak, insan yaşantısında sınırlılıklar ve zorluklar yaratan dağ, dere, göl, deniz, orman gibi doğal coğrafi engellerin daha kolay aşılabilmesi fikrinin oluşmasına neden olmuştur. Bu engellerin kolay ve hızlı geçilebilmesi ise belirli coğrafi alanlar içinde yaşama zorunluluğu duyan insanların daha geniş alanlara erişebilmesine; teknoloji, yaşam ve medeniyet açısından değişiklik gösteren toplumlara daha kolay ve daha hızlı ulaşabilmesine; ticaretin daha geniş ölçekli yapılabilmesine; farklı kültürlerin görülüp öğrenilmesine, önceden belirli maddi zenginliğe sahip kişilerin gerçekleştirebilme imkânına sahip olduğu turizm hareketliliğinin kitlelere yayılabilmesine ve nihayetinde ulusların savaşlarında karadan ve denizden harekât gerçekleştirebilmelerine ilave olarak havadan harekât gerçekleştirebilmelerine de imkân yaratmıştır.

KİTABIN ADI:HAVACILIKTA HALKLA İLİŞKİLER
YAZAR:DOÇ.DR. NİLÜFER CANÖZ
BASIM YILI:ARALIK-2022
ISBN:978-625-8414-81-3