HAVAYOLU ŞİRKETLERİNDE HALKLAİLİŞKİLER UYGULAMALARINA GENEL VE STRATEJİK BİR YAKLAŞIM
Doç. Dr. Mahmut Mert ASLAN

HAVA YOLLARINDA HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK YENİ MEDYANIN KULLANIMI
Dr. Seval ÜRKMEZ

DİJİTALLEŞEN HALKLA İLİŞKİLER: HAVAYOLU TAŞIMACILIĞINDA DİJİTAL HALKLA İLİŞKİLER VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
Öğr. Gör. Halil İbrahim KOÇ
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KARANFİLOĞLU

HAVACILIK SEKTÖRÜ VE İTİBAR YÖNETİMİ
Dr. Ümmü Özlem ÇERÇİ

HAVA YOLU SEKTÖRÜNDE SPONSORLUK UYGULAMALARI
Doç. Dr. İsmailcan DOĞAN

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK:TÜRK HAVA YOLLARI’NIN SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ
Öğr. Gör. Dr. Fatma AKAR

BÜTÜNLEŞİK HALKLA İLİŞKİLER STRATEJİSİ: PESO MODELİNİN HAVA YOLLARI ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Deniz ÖZER

HAVACILIK SEKTÖRÜNDE ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER
Arş. Gör. İbrahim KAHRAMAN
Uzm. Engin ÇAKIR

BİR FON SAĞLAMA ARACI OLARAK KURUMSAL WEB SİTESİ: TÜRK HAVA KURUMU ÖRNEĞİ
Arş.Gör. Kahraman Kağan KAYA

KİTABIN ADI: HAVACILIKTA HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARI
YAZAR: DR.ÜMMÜ ÖZLEM ÇERÇİ
BASIM YILI: HAZİRAN-2022
ISBN: 978-625-8414-21-9