Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler sağlık hizmeti kullanıcı ve sunucularının rollerinde önemli dönüşümlere yol açmıştır. Sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulabilmesi için fiziki, teknik ve beşerî kaynakların planlanmasında ve yönetilmesinde e-sağlık uygulamaları vazgeçilmez bir yere sahip olmuştur. Küresel düzeyde etkisini gösteren bu dönüşüm sürecinde ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların sağlık sistemine ulaşmasını kolaylaştırmak, sağlık sistemi ile ilgili verileri tek merkezde toplamak, zaman ve kaynak israfının önüne geçmek amacıyla Sağlıkta Dönüşüm Programı hayata geçirilmiştir.
Ancak, sağlık sektöründe sadece tıbbi bakım sunulmakla kalınmaz, aynı zamanda hastalarla etkili iletişim kurma, bilgi paylaşma ve toplumu sağlıkla ilgili bilinçlendirme fonksiyonları da yerine getirilir. Bu noktada halkla ilişkiler sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini ve kalitesini belirleyen kritik bir rol oynamaktadır.
Dijital dönüşüm sağlık hizmetlerindeki halkla ilişkileri kökten değiştirerek geleneksel halkla ilişkiler yöntemlerine farklı boyutlar getirmiştir. Bu süreçte mobil uygulamalar, sosyal medya platformları, çevrim içi hasta portalları ve tele-sağlık hizmetleri gibi dijital araçlar, sağlık hizmeti sağlayıcılarına daha geniş bir kitleye ulaşma ve hedef kitleleri ile daha etkili, kolay, hızlı ve interaktif bir şekilde iletişim kurma imkânlarına kavuşmuştur. Bu kitap dönüşüm sürecinde ortaya çıkan e-sağlık uygulamalarının hastane halkla ilişkileri üzerindeki etkilerine odaklanmıştır.

KİTABIN ADI: HASTANE HALKLA İLİŞKİLERİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
YAZAR: DR. E. FAZIL ÇÖLLÜ
BASIM YILI: EYLÜL-2023
ISBN: 978-625-6775-04-6