Günümüzde tüketim ekonomik, kültürel ve toplumsal değişimlerin belirgin bir yansıması olarak öne çıkmaktadır. Modernizm ve postmodernizm gibi kavramsal paradigmalardan kaynaklanan farklı düşünsel yaklaşımlar, tüketim tarzlarını ve özellikle gösterişçi tüketim davranışlarını etkilemiştir. Bu karmaşık ilişkilerin anlaşılması çağımızın tüketim kültürünü daha iyi kavramamıza ve analiz etmemize yardımcı olabilmektedir.
Modernizmin yükselişi tüketimde bir dizi dönüşümü de beraberinde getirmiş ve Sanayi Devrimi’nin etkileriyle modernizm, rasyonellik, düzen ve verimlilik ideallerine odaklanmıştır. Bireyler, tüketimde daha işlevsel ve temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir yaklaşım benimserken postmodernizmin yükselişiyle birlikte bu anlayış değişmiştir. Postmodernizm, heterojenlik, çeşitlilik ve tüketimdeki özgürlüğü vurgulamış ve böylece bireyler artık kimliklerini ve tercihlerini öne çıkararak ürün ve hizmetlerde çeşitliliği aramaya başlamışlardır.
Gösterişçi tüketim modern ve postmodern dönemlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bireyler artık sadece temel ihtiyaçları karşılamakla kalmamış, aynı zamanda sosyal statü ve prestij göstergesi olarak mal ve hizmetlere yönelmişlerdir. Lüks markaların ve gösterişli ürünlerin popülerliği bu tüketim tarzının bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda, sosyal medya platformlarının yükselişi, gösterişçi tüketimin daha da güçlenmesine katkı sağlamıştır. Bireyler satın aldıkları ürünleri ve yaşadıkları deneyimleri sosyal medya üzerinde paylaşarak bu tüketim alışkanlıklarını pekiştirmeye çalışmışlardır.
Bu kitap, modernizm ve postmodernizmin tüketim kültürü üzerindeki etkilerini özellikle gösterişçi tüketim bağlamında incelemeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda sosyal medyanın bu tüketim tarzları üzerindeki rolünü de ele alarak, günümüzdeki tüketim dinamiklerini daha iyi anlamamıza katkı sağlamayı hedeflemektedir.

KİTABIN ADI: GÖSTERİŞÇİ TÜKETİMİN SEREMONİSİ
YAZAR: DOÇ.DR.M.ERHAN SUMMAK
BASIM YILI: EYLÜL-2023
ISBN: 978-625-6775-05-3