KİTABIN ADI : GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ELEŞKİRT
 YAZAR : FARUK KAYA—-YAKUP KARATAŞ
 BASIM YILI : Aralık-2021
 ISBN : 978-625-7675-79-6

Tarih boyunca Anadolu’nun doğusuna hükmeden devletlerin idaresi altında bulunmuş olan Eleşkirt, XVI. yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı idari sistemi içerisinde yer almıştır. Osmanlı idare pratiğinde sancak olarak teşkilatlandırılan Eleşkirt’te umumiyetle yurtluk-ocaklık tasarruf yöntemleri geliştirilmiştir. Rus ve İran sınırlarına yakın bir konumda bulunması, ahalisinin önemli bir kısmının konargöçer yaşam tarzını sürdürmesi, aşiretler arası mücadelelerin uzun yıllar devam etmesi ve bilhassa XIX. yüzyılda yaşanan İran ve Rus istilaları Eleşkirt’in idaresini yakından etkilediği gibi burada şehir kültürünün ve yerleşik yaşam geleneğinin oluşmasını da zorlaştırmıştır denilebilir.