KİTABIN ADI Festchrift für Selçuk Ünlü zum 70. Geburtstag
 YAZARI : Kutban Kahramantürk
 BASIM YILI
 FİYATI
 ISBN