KİTABIN ADI : ERMİŞ
 YAZARI : HALİL CİBRAN
 BASIM YILI : Mart-2021
 ISBN : 978-625-7057-96-7

Ermiş, aslında bir üçlemenin parçasıdır: The Garden of the Prophet (Ermiş’in Bahçesi) The Prophet (Ermiş)’in ön sözü, Sand and Foam (Kum ve Köpük) adlı eseri ise devamı niteliğindedir. Bazı edebiyat otoritelerine göre Ermiş, onun edebî kariyerinin zirvesini temsil etmektedir. Nitekim Cibran’ın verdiği bir mülakatta; “Ben onu yazmaya kalkmadan önce beni zaten yazmış olan bu kitap” demesi dikkat çekicidir. Halil Cibran, I. Dünya Savaşı sona ererken kaleme aldığı bir yazısındaki “…Son üç yılda insanlar önemli ölçüde değişti. Güzelliğe, gerçeğe açlar…” mesaj, toplumda ciddi bir karşılık bulmuş gibidir. Nitekim bir ay içinde kitabın ilk baskısının (1300 kopya) tamamı satılmıştır. Ermiş’in bu sansasyonel başarısı, yazarına uluslararası bir başarı sağlamışsa de Cibran’ın sonraki yıllarına hastalık ve şöhret gibi kaldırılması zor yükler getirdiğini söylemek de mümkündür.