KİTABIN ADI : Ebu Süleyman Es – Sicistani ve Felsefesi
 YAZARI : İsmail Taş
 BASIM YILI : Ocak 2019
 ISBN : 978-605-7600-11-0

Sicistani’ye göre nefsin bedenden farklı bir cevher olduğunu söylemekte bir beis yoktur. Bu nedenle nefs ve bedenden doğan birliktelik ortadan kalktığında beden yok olurken, nefs yok olmamaktadır. Nefs ve beden tek bir şekil ve tek bir suret üzere irtibat halinde değildir. Diğer bir ifade ile onlar birbirlerine karşı farklılıklarını koruyarak birlikteliklerini devam ettirir. Bu anlamda bedenin varlığı nefse bağlı iken, nefsin varlığı bedene bağlı değildir. Çünkü Sicistani’ye göre bir insan mal, mülk ve elbise sahibi olduğu gibi bir nefs sahibi değildir. Buna bağlı olarak mecazi bir kullanım müstesna, “İnsan, nefs sahibidir.” denilemez. Sicistani “İnsan, nefs sahibidir.” sözünden, “O, nefs ile insandır.” manasının anlaşılması gerektiğini ifade etmektedir. Çünkü ona göre gerçekte insan nefse değil, nefs insana sahip olup onu kullanmakta ve tamamlamaktadır.