KİTABIN ADI : Din Sosyolojisi
 YAZARI : Mehmet Bayyiğit
 BASIM YILI : 2013
 ISBN : 978-605-5262-16-7

Ortak bir çabanın ürünü olan elinizdeki kitap, klasik ve çağdaş  Din Sosyolojisinin  konularını  bir başlangıç olarak sunmayı ve ileri okumalar/araştırmalar için bir zemin oluşturmayı amaçlamaktadır.

Eser;  Din Sosyolojisinin tarihsel gelişimi,  yöntemi  ve  belli başlı  konularını

( Sosyolojinin Din Sorunsalı-Din ve Kültür- Toplumsal Değişim ve Din-Sosyal Bütünleşme ve Din-Sosyal Çatışma ve Din- Din ve Siyaset- Küreselleşme Olgusu ve Din- Kamusal Alanda Din- Dini Gruplar Sosyolojisi-Çağdaş Bir Fenomen: Yeni Dini Hareketler-Göç ve Din), din-toplum ilişkileri, karşılıklı etki/tepki bağlamında ele almaktadır