KİTABIN ADI : DİJİTAL İLETİŞİMİ ANLAMAK-2
 YAZAR : PROF.DR.YUSUF ADIGÜZEL—DOÇ.DR.MUSTAFA BOSTANCI
 BASIM YILI : Aralık-2021
 ISBN : 978-625-7675-88-8

Dijitalleşme her geçen gün karşımıza yeni araç ve ortamlar çıkarmaya devam ediyor. Web 1.0 ile başlayan internet gelişmesi Web 4.0 ile birlikte şaşırtıcı dönüşümünü sürdürüyor. Bu hızlı dönüşüm ve toplumsal etkileri, sosyal bilimler ve özellikle iletişim alanında çalışan akademisyenler tarafından incelenmesi gereken gelişmeler olarak değerlendiriliyor. Dijitalleşmeyle birlikte siyaset, kamusal alan, gençlik ve sanal-gerçek algısı yoğun bir değişim geçiriyor. Bir taraftan dijital eşitsizlikler artarken diğer taraftan medya anlatım biçimlerinin değiştiği, metaverse ortamlarının popülerleştiği, sesli kültürün yükseldiği, bağımlılığın sıradanlaştığı, dijital asistanların hayatımızın önemli bir parçası olduğu, akıllı tarım teknolojilerinin uygulanmaya başlandığı bir dönem yaşanıyor. 13 farklı araştırmacının bakış açılarıyla kaleme alınan serinin ikinci kitabı olan “Dijital İletişimi Anlamak-2” isimli bu eser 10 bölümden oluşuyor.

Ekmel Geçer, “Dijital Siyaset ve Diplomasi: Psikolojik Bir Yaklaşım” isimli çalışmasıyla, Salih Kinsun “Pandemi; Mecburi Dijitallikle Kamusal Alanın Tweetleşmesi” çalışmasıyla, Mehmet Emin Babacan “Dijitalleşme ve Gençlik; Neyi Kaybettiğini Hatırla!” adlı çalışmasıyla, Mustafa Bostancı ve Gonca Uncu “Metaverse: Sanal mı gerçek mi?” çalışmasıyla, Can Bora Gelberi “Bir Transmedyal Anlatı Örneği Olarak “Kahramanların Savaşı”” başlıklı çalışmasıyla, Kübra Sultan Yüzüncüyıl ile Aynülhayat Uybadın “Akıllı Tarım Teknolojilerini İnsan Bilgisayar Etkileşimi Disiplini İçinde Değerlendirmek:  Tarımsal Üretimdeki Dijital Dönüşümü” adlı çalışmasıyla, Bahadır Serdar Bilasa ve Kadriye Kobak “Yeni Siber Kamusal Alan Olarak Clubhouse: Kullanıcı Görüşleri” çalışmasıyla, Sümeyya Olcay Yaman “Sosyal İhtiyaçların Karşılanmasında Yeni Medya Uygulama Örneği Olarak Dijital Asistanlar” adlı çalışmasıyla, Serdar Nerse “Kırsal Alanda Dijital İletişim: Eşitsizlikler ve Akışlar” çalışmasıyla ve Feyza Ünlü Dalaylı “Jenerasyon Farklılıkları ve Dijital Bağımlılık: X ve Z Kuşağı Karşılaştırması” başlıklı çalışmasıyla kitaba katkı sağlıyor. Yazarlarımız dijitalleşmeyle birlikte karşılaştığımız güncel gelişmeleri sorgulamaya ve analiz etmeye devam ediyor.