KİTABIN ADI : Değerler Eğitimi ve Türkçe Derslerinde Değerlerinde Kullanımı
 YAZARI : Dr. Ahmet Zeki Güven
 BASIM YILI : 2014
 ISBN : 978-605-5262-66-2

“Eğer bir insanı akıl yönünden eğitip ahlâk yönünden eğitmiyorsanız, toplum başına yalnızca bir belâ yetiştiriyorsunuz demektir.”
Toplumsal birlik, beraberlik ve sürekliliğin sağlanması toplumların sahip olduğu değerleri koruması ve bunları sonraki kuşaklara aktarması ile mümkündür. Değerlerin toplumumuz için önemine dikkat çeken Milli Eğitim Bakanlığı, son yıllarda öğretim programları vasıtasıyla bu konuya eğilmiş, okullarda değerler eğitimiyle ilgili uygulamaların artması için çeşitli etkinlikler yapmış, yapmaya da devam etmektedir.
Bu kitap, özellikle Türkçe öğretmenlerine Türkçe derslerinde değer aktarımında yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaçla çeşitli etkinlik ve uygulamalara da verilmiştir.