Davranışsal iktisat alanında yapılan çalışmalar, gerçek hayatta rasyonel birey davranışlarında görülen sapmaların sistematik ol-duğunu göstermekte ve sınırlı rasyonalite kavramını ortaya koy-maktadır. Sınırlı rasyonalitenin yanı sıra, beklenti teorisi ve seçim mimarisi gibi kavramları literatüre kazandıran davranışsal iktisat, bireylerin karar süreçlerinin daha iyi anlaşılmasına olanak sağla-maktadır. Birey davranışlarının incelenmesi, davranışsal kamu politikalarıyla işlerlik kazanarak ekonomi politikalarının daha etkin hale getirilmesine imkân vermektedir.

KİTABIN ADI: DAVRANIŞSAL İKTİSAT BAĞLAMINDA HANEHALKI ELEKTRİK TÜKETİMİNİN BELİRLEYİCİLERİ KONYA ÖRNEĞİ
YAZAR: AYŞEN EDİRNELİGİL
BASIM YILI: ARALIK – 2022
ISBN: 978-625-6401-28-0