KİTABIN ADI : CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU-TEMEL BİLGİLER

Örnek Sınav Soruları ve Pratik Çalışmalar

 YAZARI :  DR.Öğr.Üyesi Onursal CİN
 BASIM YILI : 3. BASKI HAZİRAN/2020
 ISBN : 978-605-5262-02-0

Kitabımız, Ceza Mahkemesi Hukukunu Lisans düzeyinde daha sistemli ve kısa zamanda öğrenmek isteyen öğrencilerimiz ile mesleki stajları esnasında bilgilerini pekiştirmek isteyen Hukuk Fakültesi mezunları için kaleme alınmıştır. Bu nedenle teorik tartışmalardan mümkün olduğunca kaçınılmış, kanunda yer alan müesselerin uygulamadaki görünümlerine ve uygulama sorunlaırna yer verilmiştir. Daha kapsamlı bir öğrenim ya da konular hakkında ayrıntılı akademik tartışmalar için, kitabımızın sonunda yer verilen ayrıca çalışmayı yaparken pek çoğundan faydalandığımız ve lisans-lisansüstü öğrencilerimize her dönem hararetle tavsiye ettiğimiz, bu alanda yazılan temel kaynaklardan istifade edilmelidir. Çalışmanını yapılış amacı ve yukarıda belirtilen özelliği dikkate alınarak atıflara yer verilmemiştir.