KİTABIN ADI : Bingöl – Sosyal ve Kültürel Yönüyle
 YAZARI : Güray Alpar
 BASIM YILI Şubat 2019 
 FİYATI 22 TL 
 ISBN 978-605-7600-10-3 

Tarihi ve kültürel zenginliği yanında, Bingöl’ün doğasının güzelliği de insanı başka diyarlara götürür. Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde öve öve bitiremediği, essiz güzellik ve bereketteki yaylaları, efsanelere konu olmuş bin gölleri, güneşin bir başka doğduğu Bingöl dağları, tabiat harikası “Yüzen Ada’sı, “Cennet Suyu” da denilen “Çapakçur” ismine kaynaklık eden billur pınarları; termal su kaynakları, her türlü rengin kaynaştığı manzaraları, av ve kış turizmine müsait yapısı ile bir başkadır Bingöl.