KİTABIN ADI : BATILI GEZGİNLERİ YÖRÜK/TÜRKMEN İMGESİ
 YAZARI : DOÇ.DR.MEHMET AK
 BASIM YILI : ŞUBAT-2021
 ISBN : 978-625-7675-11-6

Batılı gezginler,Türk topraklarındaki gezileri boyunca karşılaştıkları Yörük/Türkmen toplumu ile ilgili gözlemlerine, gezi yazıları içerinde yer verdiler. Bu gezi yazılarının çoğunda, Batı’nın Doğu’ya bakışı,oryantalizm ve öteki algısı çerçevesinde açıkça hissedilmektedir. Özellikle gezginlerin çoğunun, göçebe, soyguncu, haydut, barbar gibi öznel ve olumsuz imgelerinin yanında; bazılarının realist ve romantik yaklaşımlarıda oldu.Bu bağlamda Batı menşeli seyahatnamelere dayalı hazırlanan eser içerisinde, gezginlerin Yörük/Türkmen toplumu ile ilgili imgeleri tenkidi bir mahiyette ele alındı.