Tarihî şahsiyetlerin adını yaşatmak, halkın moralini ve gazâ ruhunu en yüksek seviyeye çıkarmak, dinine bağlı örnek bir tip sunmak gibi amaçlara hizmet eden cenknâmelerin en çok bilinenleri Hz. Ali etrafında teşekkül edenlerdir. Bu cenknâmelerde yiğit, âdil, eli açık, ahlaklı, hoşgörülü, ilim sahibi Müslüman tipi, ahaliye Hz. Ali aracılığıyla sunulmaktadır.
Günümüze uzanan süreçte Anadolu’da onlarca Hz. Ali cengi tespit edilmiş, bunlar üzerine pek çok akademik inceleme yapılmıştır. Lakin ülkemizde, Türkistan coğrafyasındaki Hz. Ali cenkleri hakkında yapılan çalışmaların sayısı sınırlıdır. Bu eksikliği gidermek amacıyla hazırlanan çalışmamız, Türkmen varyantıyla literatüre yerleşen, ancak Özbek destancılık geleneğinde de kendine yer bulan Baba Ravşan Destanı’nı konu edinmektedir. Söz konusu destanın Özbek varyantı, halk edebiyatı unsurları ve dil özellikleri bakımından detaylı bir şekilde ele alınmış; devamında hem özgün diliyle hem de Türkiye Türkçesiyle destanın tam metnine yer verilmiştir.

KİTABIN ADI: BABA RAVŞAN DESTANI
YAZAR: DR.FATİH ÖZTÜRK-DR.ONUR AYKAÇ
BASIM YILI: ARALIK-2022
ISBN: 978-625-8414-87-5