KİTABIN ADI : Ayarı Bozuklar
 YAZARI : Salahaddin Enis
 BASIM YILI : Temmuz 2016
 ISBN : 978-605-9269-31-5

Salahaddin Enis Atabeyoğlu (1892-11 Haziran 1942) edebiyatımızda natüralist bir hikâyeci ve romancı olarak tanınmış yazarımızdır. Daha çok Zaniyeler adlı romanı ile şöhret kazanmıştır. 1912 ile 1928 yılları arasında yoğunlaşan edebi faaliyetlerine 1937’ye kadar ara vermiş, 1937’den ölümüne dek Son Posta’daki yazılarına devam etmiştir.
Resimli İstanbul, Piyano, Kadın, Resimli Kitap, Rübab, Kehkeşan, Safahat-ı Şiir ve Fikir, Nedim, Fağfur, Diken, Kaplan, Milli Mecmua, Şebab, Zümrüdü Anka, Yedigün, Uyanış (Servet-i Fünun), Yeni Dünya dergileriyle; Payitaht, İleri, İçtihad, İkdam, Son Telgraf, Son Saat, Vakit, Son Posta gazetelerinde yazılar ve hikâyeler yazmıştır. 1909’da Tanin’de başladığı gazetecilik hayatına 1942 yılında Denizcilik İşletmesi’nde Neşriyat Amirliği görevindeyken vefat edene kadar devam etmiştir. 33 yıllık gazetecilik hayatının büyük kısmını memurluk ve yazarlıkla birlikte sürdürmüştür.
Eserleri:
Neriman/Baharlar yahut Hazanlar, Cemiyet Kütüphanesi, Dersaadet, 1328.
Zaniyeler, Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1339/1342.
Orta Malı, Son Saat, 29 Kanunuevvel-2 Temmuz 1926.
Cehennem Yolcuları, Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1926.
Ayarı Bozuklar, Son Saat, 17 Eylül-22 Kanunuevvel 1926.
Sara, Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1342.
Endam Aynası, Son Saat, 30 Eylül 1927-12 Şubat 1928.
Mahalle, Vakit, 5 Haziran-20 Ekim 1930.
Bataklık Çiçeği, Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1342/1339.
Bataklık Çiçeği , Arma Yayınları, İstanbul, Nisan 2000.
Zaniyeler, Cumhuriyet Kitabevi, İstanbul 1943.