KİTABIN ADI : 1- Avusturya İmparatoriçesi Maria Theresıa’nın Türk Evlatlığı (Anna Maria Königin’in Maceralı Hayat Hikayesi)

2- Türk sefirleri viyanada (1488-1792)

 YAZARI : 1-Irene Montjoye

2-Karl Teply

 BASIM YILI : Nisan 2020
 ISBN : 978-625-7057-12-7

Bu küçük kitaptaki olumlu Türk imajından da anlaşılacağı gibi kili-senin bağnazlığından kurtulan 18. yy. Avrupası, Özgürlük ortamında (1710- 1785) aklın ön plana geçtiği bir çağdır. Artık insanlar, kiliseye göre değil, akıllarına göre hayatlarını düzenlemektedirler. Bu çağın akılcı filozofu Leibniz, “Aklınızı kullanma cesaretiniz olsun.” demektedir.

***

Avusturyalı tarihçi Karl Teply‟nin “Kaiserliche Gesandtschaften ans Goldene Horn” (Dersaadet‟te Avusturya Sefirleri) başlığı ile Türkçeye daha önce tercüme etmiş olduğumuz eseri 1988 senesinde Kültür Bakanlığı yayınları arasında çıkmıştı. Söz konusu kitap, 1550-1650 seneleri arasında İstanbul’da görev yapan Avusturya İmparatorluğu sefirlerinin hâtıralarını içermekte olup Osmanlı İmparatorluğunun en geniş sınırlarına ulaştığı bir dönemin siyasi olaylarına ışık tutmaktadır.