KİTABIN ADI  Atatürk ve Basın
 YAZARI :  Bünyamin Ayhan
 BASIM YILI  2009
 FİYATI  14,00 ₺
 ISBN  9786056063503

Bu kitap basın tarihi alanında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumsallaşma sürecini merkeze alarak, sistemin temel belirleyicisi olan Mustafa Kemal Atatürk’ün basınla ilişkisi üzerine odaklanmaktadır. Ancak olgunun diğer olgularla olan ilişkisi ve sayacaklarını oluşturmak için eğitim, ekonomi ve siyaset olguları da ele alınmıştır. Bununla birlikte Atatürk’ün basına bakış açısını ortaya koyabilmek için Cumhuriyet öncesi Atatürk’ün basınla olan ilişkisine de yer verilmiştir.