KİTABIN ADI : ANTALYA GÖÇ KİTABI
 EDİTÖR : PROF.DR.SUAT KOLUKIRIK–DOÇ.DR.GÜVEN DİNÇ
 BASIM YILI : Aralık-2021
 ISBN : 978-625-7675-58-1

Antalya, tarihi boyunca birçok topluluğa ev sahipliği yapmış ve günümüzde de çekim merkezi olma özelliğini devam ettiren bir yerleşim bölgesidir. Türkiye’nin hemen her ilinden aldığı iç göçlerin yanı sıra başta Avrupa ülkeleri olmak üzere pek çok yabancı ülke vatandaşının yerleşim mekânı konumundadır. Diğer bir ifadeyle “Antalya ve Göç” birbiriyle özdeşleşen, zenginleşen ve dönüşen yapısıyla disiplinlerarası çalışma alanlarını kapsayan ve sorunsalları içerisinde barındıran toplumsal, mekânsal ve coğrafi bir tezahürdür.