KİTABIN ADI A’mâk-ı Hayâl
 YAZARI : Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi
 BASIM YILI 2015
 FİYATI 14,00 ₺
 ISBN 978-605-5262-75-4

Şehbenderzâde’nin vefatının 100. yılında yayına hazırladığımız bu çalışmanın kusursuz olduğu iddiasında değiliz; ancak A‘mâk-ı Hayâl’in bugüne kadar yapılan baskılarındaki fahiş hataların, gazete sayfalarında kaldığı tespit edilen kitaba girmemiş parçaların bizi harekete geçmeye âdetâ zorladığını ifade etmeliyiz.