KİTABIN ADI : A’mâk-ı Hayâl (Orijinal Metin)
 YAZARI : Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi
 BASIM YILI : 2015
 ISBN : 978-605-5262-75-4

Şehbenderzâde’nin vefatının 100. yılında yayına hazırladığımız bu çalışmanın kusursuz olduğu iddiasında değiliz; ancak A‘mâk-ı Hayâl’in bugüne kadar yapılan baskılarındaki fahiş hataların, gazete sayfalarında kaldığı tespit edilen kitaba girmemiş parçaların bizi harekete geçmeye âdetâ zorladığını ifade etmeliyiz.