Türk dili, tarih öncesi çağlardan bu yana dünyaya yön veren birçok medeniyetin sözcülüğünü yapmış; Çin Seddi’nden Sibirya’ya, Sibirya’dan Adriyatik kıyılarına kadar milyonlarca soydaşımızın ses bayrağı olmuştur. Günümüzde bu geniş coğrafyada yazı dili veya konuşma dili olarak varlığını sürdüren otuzun üzerinde Türk lehçesi bulunmaktadır. Hem dil özellikleri bakımından farklı lehçe gruplarına dahil olan hem de aralarında çok uzak mesafeler bulunan lehçelerin önemli ayrışmalara uğradığı bilinen bir gerçektir.Ancak söz konusu bu lehçeler arasında ilgi çekici benzerlikler de olabilmektedir. Bu düşünceden hareketle, elinizdeki çalışmada Türk dili coğrafyasının en batısına uzanan Türkiye Türkçesi ile doğu sınırlarında var olma mücadelesi veren Altay Türkçesi arasındaki söz varlığı benzerlikleri ele alınmış, her iki lehçenin ağızlarını da kapsayacak şekilde ortak kelimeleri tespit edilmiştir. Toplamda 3300 civarında ortak kelime belirlenmiş ve belirlenen kelimeler Eski Türkçe ile karşılaştırılmıştır. Söz konusu kelimelerin yaklaşık 2000’i Eski Türkçede tanıklanmıştır.

KİTABIN ADI: ALTAY TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARININ (Eski Türkçeyle Karşılaştırmalı) ORTAK KELİMELER SÖZLÜĞÜ
YAZAR: DR. FATİH NUMAN KÜÇÜKBALLI
BASIM YILI: MART-2023
ISBN: 978-625-6401-50-1