Almanya’da her eyalette farklı bir eğitim sisteminin uygulanması nedeniyle örneklem olarak en fazla nüfusa ve ilkokula sahip olan Kuzey Ren-Vestfalya (Nordrhein-Westfalen) Eyaletinin seçildiği kitap, çeşitli üniversitelerin Alman dili ile ilgili bölümlerinde görev yapmakta olan akademisyenler tarafından yazılan 13 bölümden oluşmaktadır.
Nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yönteminin kullanıldığı araştırmada “Alman İlkokullarına Genel Bir Bakış”, “Alman İlkokullarının Tarihçesi”, “Almanya’da İlkokul Öğretmenliği Eğitimi”, “Alman İlkokullarında Sosyal Etkinlikler” ve “Alman İlkokullarında Özel Gereksinimli Çocuklarla İlgili Uygulamalar” konuları ele alındıktan sonra sırasıyla “Almanca”, “İngilizce”, “Hayat Bilgisi”, “Görsel Sanatlar”, “Müzik”, “Beden Eğitimi ve Spor”, “Matematik” ve “Din” derslerinin müfredatları incelenmiş; ders içerikleri, kazanımlar, ders kitapları ve ölçme değerlendirme konuları içerik analizi yapılarak aktarılmıştır.
Almanya’daki ilkokulları ders bazında ayrıntılı olarak tanıtmanın amaçlandığı kitap, ülkemizdeki ilkokul sistemine de farklı bir bakış açısı getirmeyi hedeflenmektedir.

KİTABIN ADI: ALMAN EĞİTİM SİSTEMİNDE İLKOKULLAR
YAZAR: EDİTÖR: PROF. DR. MUHAMMET KOÇAK
BASIM YILI: KASIM-2022
ISBN: 978-625-8414-76-9