Dijital diplomasi, internet teknolojisi ve sosyal medyanın gelişmesiyle Kamu Diplomasisi uygulamalarının dijital ortam ve araçlarla uygulanma biçimidir. Devletler, devlete bağlı olarak faaliyet gösteren kamu diplomasisi kuruluşları da sosyal medya sayesinde zaman ve mekân sınırı olmadan faaliyetlerini ve ulaşmak istedikleri hedefleri ortaya koymuş, hitap edecekleri uluslara ve halkla daha kolay, şeffaf ve hızlı bir şekilde ulaşma olanağına sahip olmuşlardır. Dijital Diplomasi, İnternet diplomasisi, Siber Diplomasi, Twiplomasi, Elektronik Diplomasi gibi isimlerle de dile getirilmiştir.

KİTABIN ADI: ALGI YÖNETİMİ PERSPEKTİFİNDEN DİJİTAL DİPLOMASİ
YAZAR: KAZIM BABACAN
BASIM YILI: ARALIK-2022
ISBN: 978-625-8414-98-1