KİTABIN ADI : Aka Gündüz Hayatı – Sanatı ve Eserleri
 YAZARI : Metin Oktay
 BASIM YILI :
 ISBN :

Biz de yukarıdaki görüşlerden hareketle yarım asırdan fazla Türk edebiyatına hizmet eden, yazdığı eserlerle dönemine ayna tutan, Balkan Savaşları sırasında, Mütareke Dönemi’nde ve Millî Mücadele yıllarında, Türk milletinin millî ve manevi duygularını ateşleyen, Cumhuriyet’in ilanından sonra ise yeni rejimin halk tarafından benimsenmesi için yoğun çaba harcayan fakat şimdiye kadar hak ettiği ilgi ve değeri görmediğine inandığımız, edebiyatımızın unutulan simalarından Aka Gündüz (1884–1958)’ü çalışma konusu olarak seçtik. Aka Gündüz, hareketli, hararetli ve mücadeleci yapısından dolayı dönemin birçok siyasi olayı içerisinde bazen isteyerek bazen de istemeyerek yer almıştır. Bu sebeple onun özel hayatını işlerken içerisinde yer aldığı siyasi olaylara da genel çizgileriyle değinmeyi
gerekli gördük. Gündüz’ün özel hayatı ele alınırken üzerinde durulması gereken bir başka husus da onun Cumhuriyet Dönemi Türk siyasi hayatındaki yeridir. Gündüz, tek partili dönemde 20 Ocak 1933 ile 8 Mart 1943 tarihleri arasında Ankara milletvekili olarak görev yapmıştır.