KİTABIN ADI : Ahmet Vefik Paşa’nın Anadolu Sağ Kol Müfettişliği
 YAZARI : M. Murat Öntuğ
 BASIM YILI : 2009
 ISBN : 978-605-8913-76-9

Ahmet Vefik Paşa, kırk altı yıl boyunca devlet hizmetinde bulunmuştur. Bu uzun devlet hizmetinin Mart 1863’ten Ekim 1864 tarihine kadar yaklaşık yirmi ay süren kısmında Anadolu Sağ Kol Müfettişliği görevini yürütmüştür…

Arşiv belgeleri ve dönemin gazeteleri temel alınarak vazifeli olduğu Anadolu Sağ Kol Müfettişliği ile bu göreve bağlı Tanzimat Reformlarının taşrada uygulanmasına yönelik kazalardaki ıslahat çalışmaları kitabın konusunu oluşturmaktadır.”