Yargı alanında önemli konumlarda hizmet vermiş başarılı bir devlet adamı olan Ahmed Âsım Bey, eğitim-öğretim alanında da benzer bir başarıyı elde ederek zamanının önde gelen müderrisleri arasında gösterilmiştir. O, çeşitli medreselerde hocalık yapmıştır. 1868-1871 yılları arasında Galatasaray Lisesinde Osmanlı Edebiyatı dersine girmiş ve bu okulda görev yaptığı sırada öğrenciler için hazırladığı “Numune-i İnşâ (1871)” adlı eseri yayınlanmıştır.
Numûne-i İnşâ, isminden de anlaşılacağı gibi resmî ve özel yazışmaların hangi usullere göre yapılacağını örnek metinler üzerinden anlatan bir kitaptır. Eserde ilk olarak yazılı anlatımın unsurları, iyi bir yazı yazabilmenin önemi ve yöntemleri hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra bölümler hâlinde inşâ türleri (arz-ı hâl, mektup, senet) anlatılmıştır. Numûne-i İnşâ, 19. yüzyılda Türkçe öğretiminin yazma beceri alanına yönelik hazırlanmış bir ders kitabı olarak kabul edilmektedir.
Bu çalışmada Ahmed Âsım Bey tarafından hazırlanan Numûne-i İnşâ isimli eser, Latin harflerle aktarılmış ve günümüz yazma eğitimi bağlamında incelenmiştir. Çalışmanın ana dili olarak Türkçe öğretiminin bir kolunu oluşturan yazma eğitimi alanıyla ilgili çalışmalara katkı sağlayacağına ve şimdiye kadar kaynaklarda hayat hikâyesine derli toplu ve ayrıntılı bir biçimde ulaşılamayan Ahmed Âsım Bey’in daha iyi tanınmasını sağlayacağına inanılmaktadır.

KİTABIN ADI: AHMED ÂSIM BEY NUMÛNE-İ İNŞÂ
YAZAR: NAZİFE ELİAÇIK-PROF. DR. ZEHRA GÖRE
BASIM YILI: EYLÜL-2022
ISBN: 978-625-8414-40-0