KİTABIN ADI : AĞRI HALK İNANÇLARI (BATIL İNANÇLAR)
YAZAR : PROF.DR. AKİF ARSLAN
BASIM YILI : EYLÜL-2022
ISBN : 978-625-8414-46-2

Halk inançları kapsamında incelenen batıl inançlar, toplum tarafından kabul edilen, din/bilim dışı olan ve nesilden nesile aktarılan inançlardır. Bu inançlar bir milletin değişik zamanlarda benimsediği dinlerden/kültürlerden/inançlardan da izler taşımakta ve ait olduğu insanların bazı psiko-sosyal özelliklerini yansıtmaktadır. Bilimin ve aklın geliştiği günümüzde bile varlığını devam ettiren batıl inançlar toplumun kültürünü yansıtmakta ve bireylere çeşitli sınırlar çizmektedir. Bu doğrultuda bu çalışmada halen varlığını az ya da çok devam ettiren veya unutulmayan batıl inançlar derlenmiş ve Ağrı halk kültürü meraklıları ile halk bilimi alanında çalışan araştırmacıların dikkatine sunulmuştur.