Muhammed b. Kalavun’un siyasi kariyeri düşünüldüğünde, üç dönem halinde devleti yönetmesi sırasıyla çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemleri olarak tanımlanabilir. Muhammed b. Kalavun’un çocuk yaşta saltanat makamına geçtiği ilk dönemi bir çıraklık dönemi olarak değerlendirmekteyiz. Bu dönemin genel karakteri, büyük emirler tarafından devlet politikalarının oluşturulup sadece ismen sultan olan Muhammed b. Kalavun’a bu politikaların dikte ettirilmesi şeklinde olmuştur. İkinci kez saltanat makamına geçen Muhammed b. Kalavun, yönetimde şahsına münhasır icraatlar yapmaya çalıştıysa da henüz tüm politikaları belirleyebilecek olgunluğa erişmemiştir. O nedenle ikinci döneminin bir nevi kalfalık dönemi olduğu söylenebilir. Üçüncü dönem ise; sultanın ipleri eline alarak kendi yönetim kadrosunu oluşturduğu, kudretli emirlerin nasıl yönlendirilmesi gerektiğini keşfettiği, toplumsal, siyasal ve kültürel politikaları hayata geçirmeye muvaffak olduğu bir dönem olması nedeniyle tarafımızdan ustalık dönemi olarak tanımlanmıştır.
Elinizdeki eser, 2014-2018 yılları arasında yapılan doktora çalışması ve müteakip dönemdeki diğer araştırmaların bir sonucudur. İlk aşamada kaynak araştırması ve temini yönünde çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar doğrultusunda İSAM kütüphanesindeki eserler başta olmak üzere ülkemizde ulaşılabilecek ana kaynaklar belirlendi ve birçoğu temin edildi. Kitaba konu olan coğrafyanın yakından görülmesi amacıyla 2016 yılında Kahire ve İskenderiye şehirleri başta olmak üzere Sina yarımadasını da kapsayacak şekilde bir Mısır gezisi gerçekleştirildi. 2017 yılı ocak ayında ise birçok Memlûk eserinin sergilendiği Paris’te bulunan Louvre müzesinde Muhammed b. Kalavun Dönemi’ne ait bazı objeleri yerinde incelendi. Tüm malzemenin bir araya getirilerek bir plan dâhilinde yazıya geçirilmesi ile de kitap ortaya çıkmış oldu.

KİTABIN ADI: MEMLÛK DEVLETİ’NİN ALTIN ÇAĞI
YAZAR: RIDVAN YİĞİT
BASIM YILI: ŞUBAT-2023
ISBN: 978-625-6401-36-5