KİTABIN ADI 31 51 Numaralı Konya Şer’iye Sicili
 YAZARI : Doç. Dr. İbrahim Solak
 BASIM YILI
 FİYATI
 ISBN