KİTABIN ADI : 51 Numaralı Konya Şer’iye Sicili
 YAZARI : Doç. Dr. İbrahim Solak
 BASIM YILI :
 FİYATI :
 ISBN :