Sanatının tam bilincinde olan yetkin ve yetenekli bir yönetmen “neyin” filme alınacağı kadar “nasıl” filme alınacağını da düşünen, tasarlayan ve çekim aşamasında öne çıkar ve onun mizansen tercihleri filmsel eserinde anlam üretmenin temel estetik aracına dönüşür. İşte bu bağlamda sinemasal kapsamı bir hayli geniş olan mizansen (ışık, dekor, aksesuar, oyunculuk tarzı, kostüm, makyaj, hareket vs.) terimi, aslen görüntü düzenlemesi manasına gelen sinematografı, montaj ve sesle birlikte film stilinin temel unsurunu oluşturur. Bu bağlamda “2000 Sonrası Türk Sinemasında Mizansen: 13 Yönetmen ve 13 Film” Kitabı, yönetmenlerin filmdeki tercihlerinin anlam yaratmadaki rolü üzerine biçimsel temeli önemli bir kaynak kitap olmayı hedeflemektedir

KİTABIN ADI: 2000 SONRASI TÜRK SİNEMASINDA MİZANSEN: 13 YÖNETMEN VE 13 FİLM
YAZAR: MEHMET CEYHAN-SELİM BEYAZYÜZ
BASIM YILI: EKİM-2023
ISBN: 978-625-6775-25-1