KİTABIN ADI : ŞARK’TAN MEKTUPLAR
 YAZARI : SELÇUK ÜNLÜ
 BASIM YILI : TEMMUZ-2018
 FİYATI : 16 TL
 ISBN : 978-605-5262-49-5

Bu kitapta, Kamu Yönetimi disiplininin alanı, konusu, kullandığı temel kavramlar, modeller; Kamu Yönetimi olgusunun tarihsel gelişimi ve başlıca yaklaşımları; yönetsel faaliyetlerin içinde gerçekleştikleri kurumsal yapılar ve hukuksal düzenlemeler incelenmekte; disiplindeki değişim ve dönüşümleri etkileyen faktörler ve faktörler arasındaki ilişkiler analiz edilmektedir.